Farold 40 (Daygon)

Подложка с по-спокоен растеж, в сравнение с ВА 29. Подходяща за круши. Подходяща за гъсти насаждения. Висока плодовитост и бързо навлизане в периода на плододаване. Устойчива на Erwinia amylovora.

Категория: