Garnem

Prunus amygdalus X Prunus persica

Подложка с червени листа. По-бързорастяща подложка от GF 677 с по -добра устойчивост на желязна хлороза. Проявява устойчивост към нематоди от рода Meloidogyne. Подходяща за сортовете праскови с висока плодовитост

Категория: