Αμυγδαλιά

Για να αποδώσει πρέπει να ποτίζεται και να λιπαίνεται. Αξιοποιεί ακόμη και άγονα εδάφη. Να αποφεύγονται οι παγετόπληκτες περιοχές. Ποικιλίες: Texas, Firranies και Constantin.

 

Κατηγορία: