Μη κατηγοριοποιημένο

Currently browsing: Μη κατηγοριοποιημένο

 • Συμβουλές για την πρόληψη των ασθενειών στα πυρηνόκαρπα

  ο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας δημοσίευσε τεχνικό δελτίο και προειδοποιήσεις για την καλλιέργεια των πυρηνόκαρπων.

  Γενικά

  Τα καλλιεργητικά μέτρα και οι ψεκασμοί κατά την περίοδο του λήθαργου των δένδρων και λίγο πριν το «φούσκωμα» των οφθαλμών, έχουν περιγραφεί αναλυτικά σε προηγούμενο ΔΓΠ (30.10.14) και θα πρέπει την περίοδο που διανύουμε να ολοκληρώνονται.

  Σε πολλές […]

 • Συμβουλές για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

  Στο Ν.4036/2012 σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και την ορθολογική χρήση τους, προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η θέσπιση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον.

  Στα πλαίσια των παραπάνω κατευθύνσεων εκδόθηκαν οδηγίες ελέγχου των παραγωγών-χρηστών […]