Боровинки

Отглеждат се дори на нископлодородни почви. Плодовете съдържат голямо количество полезни за човешкото здраве вещества. Те също така се използват във фармацевтичната и козметична индустрии.