Орехи

Плодовити сортове, които се опрашват помежду си. Черупката е релефна нетвърда, процентът ядки – висок.
Сортове: Chandler и Franquette.