Бадеми

За постигане на плодовитост дървото трябва да се полива и тори. Позволява оползотворяването на безплодните почви. Следва да се избягват районите със силно застудяване. Сортове: Texas, Firranies и Constantin.