1

Συμβουλές για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Στο Ν.4036/2012 σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και την ορθολογική χρήση τους, προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η θέσπιση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον.

Στα πλαίσια των παραπάνω κατευθύνσεων εκδόθηκαν οδηγίες ελέγχου των παραγωγών-χρηστών γεωργικών φαρμάκων με βάση τις οποίες επισημαίνουμε τα παρακάτω που πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν οι χρήστες των γεωργικών φαρμάκων:

Χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει:

α. Να είναι εγκεκριμένα για το σκοπό που εφαρμόζονται.

β. Να τηρούνται τα αναγραφόμενα στη συσκευασία τους ως προς τη δοσολογία, το χρόνο ψεκασμού, τον όγκο του ψεκαστικού διαλύματος, το μεσοδιάστημα ψεκασμών, την απόσταση από επιφανειακά και υπόγεια νερά.

γ. Να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέσα προστασίας κατά τον ψεκασμό (μάσκες, γάντια, μπότες).

δ. Τα κενά δοχεία των συσκευασιών να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συσκευασία τους:

  • Τριπλό ξέπλυμα, με το νερό ξεπλύματος να ρίχνεται στο ψεκαστικό υγρό.
  • Τρύπημα των δοχείων.

Σε καμία περίπτωση δεν καίγονται τα κενά δοχεία προς αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Τα νόμιμα γεωργικά φάρμακα πρέπει να φέρουν πάντα ετικέτα στην ελληνική γλώσσα και αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κάθε γεωργικό φάρμακο με ετικέτα ξενόγλωσση είναι παράνομο.

Υποχρέωση των παραγωγών είναι η τήρηση των αναγραφομένων στην ετικέτα των φαρμάκων.

Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά από κάθε εφαρμογή εκτός κατοικημένων χώρων, σε τμήμα αγρού με βλάστηση που δεν προορίζεται για κατανάλωση ανθρώπων ή ζώων και μακριά από αυλάκια ή άλλες πηγές νερού και να συντηρούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

Σωστή αποθήκευση

  • Φροντίζουμε να μην έχει περάσει ο χρόνος λήξης των φυτοφαρμάκων που έχουμε στην αποθήκη μας.
  • Διατηρούμε τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, τρόφιμα και ζωοτροφές.
  • Τα ζιζανιοκτόνα τα αποθηκεύουμε χωριστά από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα, τα λιπάσματα και τους σπόρους.
  • Διατηρούμε σε καλή κατάσταση την ετικέτα και δεν αλλάζουμε την αρχική συσκευασία των φαρμάκων.

Καταγραφή χρήσης των γεωργικών φαρμάκων

Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να καταχωρείται σε ημερήσιο ή εβδομαδιαίο ημερολόγιο. Στο ημερολόγιο γίνεται καταχώρηση:

  • Της ονομασίας του φυτοφαρμάκου,
  • Του χρόνου και της δόσης εφαρμογής,
  • Της καλλιέργειας και της τοποθεσίας στην οποία χρησιμοποιήθηκε.

Το αρχείο πρέπει να διατηρείται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Από το αρχείο μπορεί να ελεγχθεί και το κατάστημα από το οποίο έγινε η προμήθεια των γεωργικών φαρμάκων. Το κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το οποίο αγοράζουμε τα γεωργικά φάρμακα, πρέπει να έχει γνωστοποιήσει με αναγγελία την έναρξη εμπορίας στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και στη συνέχεια, ύστερα από σχετικό έλεγχο, χορηγείται από την ίδια υπηρεσία βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας του, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Έλεγχοι για τα φυτοφάρμακα

Ο έλεγχος της ορθής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων γίνεται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές:

α. Με την συλλογή φύλλων και τμημάτων φυτών και έλεγχος σε ειδικό εργαστήριο. Τα ευρήματα από την δειγματοληψία μπορεί να συγκριθούν και με το ημερολόγιο καταγραφής των γεωργικών φαρμάκων.

β. Με δειγματοληψία εδάφους για έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

γ. Με δειγματοληψία ψεκαστικού διαλύματος και εργαστηριακό έλεγχο από τον οποίο διαπιστώνεται η δραστική ουσία και η συγκέντρωση (πυκνότητα) του διαλύματος. Τα αποτελέσματα εξετάζονται σε σχέση με την καλλιέργεια, δηλαδή εάν η δραστική ουσία που βρέθηκε στην ανάλυση, έχει έγκριση για την καλλιέργεια που έγινε ο ψεκασμός.

δ. Με δειγματοληψία σε συγκομισθέντα προϊόντα φυτικής προέλευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΚΑΝ.396/2005 για έλεγχο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων.

Προϊόντα – κυρίως νωπά οπωροκηπευτικά – με υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια ή με υπολείμματα μη εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων, καταστρέφονται και επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στους υπεύθυνους.

Τέλος, επισημαίνεται για πολλοστή φορά ότι η μη ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία των καταναλωτών, των παραγωγών και να ζημιώσει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία των προϊόντων τους.

Πηγή http://www.agro24.gr/agrotika/efodia/fytoprostasia/symvoyles-gia-tin-orthologiki-hrisi-ton-georgikon-farmakon