ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

„Балкан Агро“ винаги се стреми да предлага на своите клиенти само първокачествен посадъчен материал. По тази причина сключихме партньорства с най-известните и международно признати разсадници и лаборатории за размножителен материал.